header banner
Default

Will the gaming industry be revolutionized by crypto?


De introductie van crypto in de gaming sector zorgt voor een echt debat binnen de community. Sommigen zijn er helemaal tegen en zien crypto als een verhoogd risico op oplichting of hacks, terwijl anderen er juist dol op zijn en blockchain-technologie als een manier beschouwen om veel verbeteringen in de sector aan te brengen.

Gaming heeft een enorme marktkapitalisatie

VIDEO: Top 5 Crypto Gaming Coins (Best Crypto Gaming Tokens To Buy In The Crypto Bearmarket)
The Fomo Factory

De gaming sector is een van de meest winstgevende sectoren ter wereld. De markt is 245 miljard dollar waard en groeit naar verwachting met een samengesteld jaarlijkse groeipercentage van 8,9% tot 376 miljard in 2028. Volgens een recent onderzoek is een derde van de wereldbevolking een gamer. 50% bezit cryptovaluta of is ermee bekend, en 80% is geïnteresseerd om cryptovaluta voor transacties in games te gebruiken. Over het algemeen bestaat de gaming community vooral uit leden met een technische achtergrond die voor nieuwe technologieën openstaan en bereid zijn zich aan een voortdurend veranderende omgeving aan te passen om hun gebruikerservaring te verbeteren.

De voordelen van crypto

VIDEO: The EASIEST Crypto Gaming Millionaire Play in 2024 (Crypto Gaming Index!)
Across The Rubicon

Hoewel het waar is dat games prima zonder de blockchain hebben gefunctioneerd, zou de integratie ervan potentieel veel belangrijke aspecten van gaming kunnen verbeteren.

Het eerste voordeel is een betere beveiliging. De gedecentraliseerde aard van de blockchain zorgt voor een veiligere omgeving. Bovendien zijn alle transacties op de blockchain transparant en onveranderlijk, waardoor het minder kwetsbaar is voor fraude of hacks.

Het tweede grote voordeel is het mogelijkheid om via het Play-to-Earn (P2E) systeem passief inkomen te verdienen. Gamers kunnen hun passie en vaardigheden in gaming gebruiken om beloningen in crypto - zoals USDT of ETH - of in NFT-activa te ontvangen. Axie Infinity was een van de populairste P2E-games, waar je geld kon verdienen door je in-game NFT-activa voor fiat of cryptovaluta te traden. Het probleem dat we tot nu toe met P2E-games hebben ondervonden, is dat het huidige bedrijfsmodel niet duurzaam is. Gebruikers blijven hun beloningen verkopen en bedrijven profiteren er niet van. Er is een verandering op komst: steeds meer Web2-bedrijven brengen hun expertise naar de wereld van Web3.

“Games For A Living” (GFAL) is een heel goed voorbeeld omdat ze een van de beste teams van Web2 hebben - Manel Sort, voormalig VP van Activision Blizzard King en Trip Hawkins, oprichter van EA - en ze pakken het P2E-probleem aan door de NFT's die gebruikers verzamelen echte waarde te geven. Dankzij hun beloningsecosysteem worden spelers passend beloond voor hun toewijding en krijgen ze de kans om geld aan hun inspanningen te verdienen door deze waardevolle activa met andere spelers te traden.

Een derde verbetering is de uitgebreide controle voor de speler. De blockchain-technologie zorgt voor echt eigendomsrecht op en interoperabiliteit van de in-game activa. Veel activa komen in de vorm van NFT's, die het exclusieve eigendom van de speler zijn en die de speler naar eigen inzicht kan aanhouden of traden. De interoperabiliteit van de blockchain zorgt ook voor meer controle. Dankzij hun openbare adressen kunnen gebruikers activa tussen verschillende blockchain-platforms overschrijven of traden en ze van de ene game naar de andere verplaatsen.

Een veelbelovende toekomst voor crypto gaming

VIDEO: GALA Games Coin Price News Today - Technical Analysis Update, Elliott Wave Price Prediction!
More Crypto Online

Hoewel het waar is dat de eerste crypto games niet de meest aantrekkelijke games waren omdat ze geen goede gameplay en zeer slechte graphics hadden, zijn er verbeteringen op komst en zou de grootschalige adoptie sneller kunnen plaatsvinden dan men denkt.

Naarmate de interesse in de blockchain blijft groeien, zal er steeds meer aandacht worden besteed aan het verbeteren van de achterliggende technologie en de algehele gaming ervaring, waaronder geavanceerdere smart contracts, geavanceerde tokensystemen en nieuwe technologieën zoals virtuele realiteit.

Er is ook een opkomende trend van games die de DeFi-sector betreden, waarbij gebruikers een volledig gedecentraliseerd model wordt geboden en DeFi-functies zoals staking of yield farming worden geïntegreerd.

Al deze innovaties zullen de toetredingsdrempels verlagen en het niveau van de betrokkenheid in de GameFi-sector vergroten.

[Fotocredits - NK Project © Adobe Stock]

Sources


Article information

Author: Cassandra Lyons

Last Updated: 1699646042

Views: 907

Rating: 4.1 / 5 (46 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cassandra Lyons

Birthday: 1967-09-03

Address: 15528 Ortiz Cliffs, Lynnport, CO 41264

Phone: +4062873986253119

Job: Translator

Hobby: Stamp Collecting, Raspberry Pi, Painting, Geocaching, Poker, Chess, Meditation

Introduction: My name is Cassandra Lyons, I am a courageous, rich, vibrant, accessible, brilliant, enterprising, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.