header banner
Default

Büyük işletmeler yapay zeka için eleman arıyor ve maaşlar yedi haneli sayılara yükseliyor


Table of Contents

ABD'li şirketler yapay zeka konusundaki en iyi uzmanları işe almak için yedi haneli maaşlar ödemeye hazır. Eğlence ve imalat gibi sektörlerdeki firmalar, veri bilimcileri, yapay zeka uzmanları ve teknolojiyi kullanma konusunda yetenekli diğer kişileri işe alarak yapay zekanın furyasını yakalamak için yarışıyor. 

İşe alım telaşı, teknik uzmanların ücretlerini artırıyor ve şirketleri rakiplerine kaptırmamak için başvuru sahiplerine verecekleri imkanları geliştirmeye sevk ediyor. Accenture da dahil olmak üzere bazı şirketler, yapay zeka uzmanlıklarını bireysel işe alımlar ve şirket içi eğitim programları yoluyla oluşturuyor. Teknoloji şirketi ServiceNow da dahil olmak üzere diğerleri, yetenekleri toplamanın bir yolu olarak daha küçük yapay zeka girişimlerini satın almaya açık olduklarını söylüyor. 

Wall Street Journal'ın haberine göre maaş konusu bir savaş alanına döndü. İnsan kaynakları departmanları, talep gören yapay zeka uzmanlarının çok sayıda iş teklifi alabileceğinin farkında olarak, birçok şirketin deneyimli çalışanları çekmek için ikramiye ve hisse senedi hibelerinin yanı sıra altı haneli rakamların ortasında maaşlar verdiğini söylüyor. 

Match Group'un bir parçası olan çevrimiçi randevu platformu Hinge, yılda 332 bin ila 398 bin dolar arasında bir taban maaşla gelen yapay zeka başkan yardımcılığı pozisyonunun reklamını yapıyor. Upwork'te yapay zeka ve makine öğrenimi başkan yardımcılığı pozisyonu için ortalama ilanlarda yılda 260 bin ila 437 bin dolar arasında maaşlar yer alıyor. Bu arada, Amazon'da uygulamalı bilim ve üretken yapay zeka kıdemli müdürü pozisyonu 340 bin 300 dolarla bir en yüksek maaş verilenlerden biri. 

Arz talebin gerisinde

VIDEO: Yapay Zekaya Nasıl Yatırım Yaparsınız?
Bora Özkent

Üretken yapay zeka çalışmalarını denetlemek üzere üst düzey bir lider arayan yazılım şirketi UKG'nin CEO'su Chris Todd, "İşe alım yapmaya çalışıyoruz ancak bu çok sıcak bir pazar" dedi. Şirket ayrıca mevcut mühendisleri bu tür ürünler üzerinde çalışmak üzere yeniden eğitmeyi planlıyor. İşverenler, özellikle orta ve üst düzey pozisyonlar için mevcut yapay zeka uzmanları arzının talebin gerisinde kalması nedeniyle ücretlerin yükseldiğini gördüklerini söylüyorlar.

Yıllardır üst düzey teknoloji yetenekleri arayışında çalıştığı yönetici işe alım firması Leathwaite'in ortağı ve Amerika başkanı Paul J. Groce, "Bu tamamen piyasa ekonomisi. Sihirli bir şekilde binlerce ek yapay zeka geliştiricisine, ürün yöneticisine ve diğer her şeye sahip değiliz" değerlendirmesini yaptı. Yapay zeka rolleri için maaşlar, gereken deneyime ve işe alan şirkete göre değişiyor. Tipik olarak ikramiye ve hisse senedi bazlı hibeleri içeren toplam ödeme paketleri, genel ücreti çok daha yükseğe çıkarabilir. Netflix'te bir makine öğrenimi platformu için ürün müdürü pozisyonunun toplam ücreti yıllık 900 bin dolara kadar çıkıyor. Bu iş ilanı geçen ay Hollywood oyuncu ve yazarlarının grevi sırasında sosyal medyada dikkat çekti. 

Tüm pozisyonlar bu kadar yüksek ücret ödemiyor. İşverenler arasında ücret araştırmaları yapan Willis Towers Watson'a göre giderek yaygınlaşan bir rol olan prompt mühendisliğinin yıllık ortalama toplam ücreti yaklaşık 130 bin dolar. Pek çok işveren için bir zorluk, pek çok farklı şirket türünün şu anda yapay zeka yeteneği istiyor olması. Walmart, diyaloğa dayalı yapay zeka ekibinde yıllık 168 bin ila 252 bin dolar arasında taban maaş içeren bir pozisyon için işe alım yapıyor. Cincinnati'deki Procter & Gamble, yıllık 110 bin ila 132 bin dolar arasında taban maaşı olan bir yapay zeka mühendisi arıyor. Goldman Sachs, şirkette yeni bir üretken yapay zeka projesi üzerinde çalışmak üzere 150 bin ila 250 bin dolar taban maaş  ile bir yapay zeka mühendisi arıyor.

Sources


Article information

Author: Walter Scott

Last Updated: 1702056961

Views: 976

Rating: 3.8 / 5 (40 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Walter Scott

Birthday: 1964-10-29

Address: 123 Hawkins Lodge, Duncanbury, NJ 78413

Phone: +3619832060747463

Job: Article Writer

Hobby: Skydiving, Cooking, Ice Skating, Origami, Card Collecting, Cycling, Hiking

Introduction: My name is Walter Scott, I am a fearless, unreserved, persistent, unswerving, transparent, talented, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.