header banner
Default

Emlak Haberleri: Bozulan beyaz eşyadan kim sorumludur?


Table of Contents

Fotoğraf: Arşiv

Arka arkaya yapılan inşaatlar ve artan ev sahipliği oranı beraberinde yeni konuları tartışmaya açtı. Özellikle son yıllarda sıkça inşa edilen ve dayalı döşeli olarak kiraya verilen evlerde yeni ev sahipleri de kiracılar da haklarını tam olarak bilememekten yakınıyor. En çok tartışma konusu olan ise bozulan eşyaların kimin sorumluluğunda olduğu. Ev sahibi evi dayalı döşeli ve sıfır olarak verdiğini ve öyle alması gerektiğini savunuyor. Kiracılar da ev eşyasının evin demirbaşı olduğunu ileri sürerek evi dayalı döşeli aldıklarını ve her türlü oluşacak arızanın giderilmesinin de ev sahibine ait olduğunu ileri sürebiliyor. Bazen de her iki taraf gerçekten konunun tam olarak ne olduğunu bilmediği için kendilerine ait olmayan masrafları karşılıklı birbirlerini kırmamak adına üstlenebiliyor.

Biz de bu konuya açıklık getirmek için konuyu uzmanına sormaya karar verdik. Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz’a ev sahibinin hakları ve kiracıların hakları nelerdir sorusunu yönelttik. Aldığımız cevap ise çok net oldu. Ali Güvenç Kiraz, kiraya verilen evin eğer eşyalı bir şekilde kiraya verilmiş ise bu eşyaların kira süresi içerisinde kullanımından kaynaklı arızaların giderilmesini kiracının sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Kiraz, kiracının kullanımından ve kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde bu eşyalar bozulmuş ve tamir edilmeyecek durumda ise bu durumda da mal sahibinin konu ile ilgili yapması gerekenler olduğunu dile getirdi.

Eşyalı olarak kiraya verilen evlerde eşyaların eskimesi ile tahribatı arasındaki fark da önemli. Kiraz bu konuda da şu bilgileri verdi: “Yargıtay taşınmaz kullanılırken var olan eskimelerin tazminata konu olamayacağını tahribat var ise tazminata konu edilebileceğini belirtmiştir. Bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi gibi eşyalar kullanılırken arıza yapmış ise bunun onarımını kiracı yapacaktır. Kiraya verildiği anda zaten bozuk kullanımı mümkün olmayan bir şekilde verildi ise derhal yani zaman kaybetmeden mal sahibine durum bildirilmeli ve mal sahibinin onarımını yaptırması veya yenisi ile değiştirmesi beklenmelidir.”

BEKLERSE HAK İDDİA EDEMEZ

VIDEO: Bu Tuzağa Düşme! Evdeki Masrafları Ev Sahibi Öder.
Avukat Bilal Yavuz

Evin yeni kiralanmasında beyaz eşya ya da herhangi bir eşyanın bozuk ve kullanılamaz olmasının da derhal ev sahibine bildirilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir durum hemen bildirilmez ve kiracı taşınmazı kullanmaya devam ederse ilerleyen zamanda bu eşyayı ben aslında bozuk bir şekilde aldım yenisi ile değiştir diyemez. Bu nedenle Ali Güvenç Kiraz kiracılara olası arızaların hiç zaman kaybetmeden ev sahibine bildirmesi uyarısında bulunuyor. Kiraz, aksi taktirde kendisinin sorumlu olmadığı bir bozulmadan sorumlu tutulacağı ve tamirin kendisi tarafından yapılacağına da dikkat çekiyor.

Sources


Article information

Author: Steven Carlson

Last Updated: 1700066403

Views: 846

Rating: 4.3 / 5 (65 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Steven Carlson

Birthday: 1952-12-16

Address: 0614 Yoder Ports, Rebeccaland, WV 97824

Phone: +3593546867856361

Job: Radio DJ

Hobby: Fencing, Backpacking, Whiskey Distilling, Tennis, Lock Picking, Beer Brewing, Golf

Introduction: My name is Steven Carlson, I am a lively, steadfast, Open, Adventurous, rare, rich, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.