header banner
Default

İslam Düşünürleri Borsadan Para Kazanma Hakkında Ne Diyor?


Yatırım yapmak; elinde birikimi olanlar için en önemli alternatiflerden birisidir. Günümüzde borsa başta olmak üzere döviz, mevduat hesabı gibi geleneksel yatırım yöntemlerinin yanı sıra Forex, kripto para gibi yepyeni yatırım araçları da bulunmaktadır. Ancak, yatırım yapmak isteyenlerin aklında borsadan para kazanmak helal mi sorusu yer alıyor. Bir başka deyişle, birçok kişinin borsa ile ilgilenmenin dini açıdan herhangi bir riskinin olup olmadığını merak ettiğini söyleyebiliriz.

Borsadan Hisse Senedi Almak Haram Mı?

VIDEO:

Borsadan para kazanmanın helal olup olmadığına dair farklı görüşler olsa da bu konuda din adamlarının sözüne kulak vermek gerekir. İslami şartlara uygun olarak faaliyetlerde bulunan bir işletmenin, kurum veya kuruluşun hisse senetlerinden satın almak, bir başka deyişle yapmış olduğu işe ortak olmak; dini açıdan sakıncalı olarak kabul edilmez. Ancak, borsanın riskli bir yapısının olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Borsadaki hisseleri bloke edecek veya hayali satışlar ile borsada gerçek olmayan dalgalanmalar yaratacak olan satışların dini açıdan kesinlikle helal olmadığını ifade etmeliyiz.

Borsadan normal yollarla para kazanılmasında herhangi bir sakınca olmasa da yukarıda bahsettiğimiz üzere hayali satışlar ile insanları aldatmak kesinlikle hoş karşılanmaz. Ayrıca, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmak başka insanların da vebalinin alınmasına sebep olur. Bu tür hareketlerin masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoride olmadığını ifade etmeliyiz. Sonuç olarak, dine aykırı ticaret yapan işletmelerin veya kuruluşların hisse senetlerini almak ve satmak caiz değildir. Aynı zamanda, yalnızca faize odaklanmış hisselerin alım ve satımını yapmanın da dini açıdan hoş karşılanmadığını söylemeliyiz.

Borsada Yatırım Yapmayı Düşünenler Dini Açıdan Nelere Dikkat Etmeli?

VIDEO:

Borsadan para kazanmak; herkesin hayali olsa da bu işin sonuçlarını dini açıdan da düşünmek gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi haram şeylerin hissesi alınmamalıdır. Bunun yanı sıra, bir işletmenin yapmış olduğu işten helal para kazanıp kazanmadığı bilinmelidir. Borsaya açılmış hisse senetleri olan bir işletmeye ortak olunduğu takdirde söz konusu işletmenin faize bulaşmadığından ve yasa dışı işler yapmadığından emin olunmalıdır.

İslam Düşünürlerinin Konu Hakkındaki Görüşleri

VIDEO:

Borsadan para kazanmak helal mi konusunda önemli olan İslam düşünürlerinin konuya olan bakış açısıdır. Bu noktada, İslam dininin gerekleri konusunda yapmış olduğu açıklamalarla bilinen Nihat Hatipoğlu; helal bir işle uğraşan işletmeye ait hisse senetlerinden almanın yani işletmenin kar ve zararına ortak olmanın İslami açıdan herhangi bir sakıncasının olmadığını ifade etmiştir. Ancak, yukarıda da söylediğimiz gibi borsadaki yatırımcıları kandırmak adına hayali satışlar yapmak kesinlikle hoş karşılanmaz. Hatipoğlu; bir işletmenin hangi işle uğraşırsa uğraşsın, helal para kazandığı noktasında emin olunmasına dair tavsiye vermektedir.

Cübbeli Ahmet Hoca da Nihat Hatipoğlu ile benzer düşünceler içerisindedir. Ona göre de ticari şirketlere yatırım yapmak caizdir. Ancak, haram mal üreten yerlerden hisse senedi almak ve onlara ortak olmak; dini açıdan sakıncalı olarak kabul edilir. Prof. Dr. Cevat Akşit; alınan hissenin maddi bir değeri olduğu takdirde haram olmadığını ifade ederken kağıt üzerinde kumarlaştırıldığı takdirde ise haram olduğunu söylemektedir. Dr. Ahmet Yıldırım’ın konu hakkındaki görüşleri de Nihat Hatipoğlu başta olmak üzere diğer İslam bilginleri ile aynıdır. Yıldırım; borsada yatırım yapmanın caiz olduğunu söylemektedir. Ancak, borsa oynamanın ise kumar mantığına benzemesinden dolayı sakıncalı olarak kabul edildiğini ifade etmiştir. Ne iş yaptığı bilinen bir işletmenin borsadaki hisse senetlerini satın almanın dini açıdan hiçbir sakıncası bulunmaz.

Borsa haram mi Nureddin Yıldız

VIDEO:
Haram iş üretmeyen ve faizli işlemle iştigal etmeyen şirketlerin senetlerini alıp satmak yani borsada işlem yapmak haram değildir. Haram olan, ürettiği nesne haram olan mesela domuz mamülü, alkol ve benzeri haramları üreten şirketin hissesine sahip olmaktır. Ya da faizli bankaların üzerinden iş yapan bir şirketin hissesine talip olmaktır. Borsayı market gibi görebiliriz. Helal olanına talip olmamız mümkündür. Evet, borsada risk çok yüksektir ama mü’min haram helal sınırlarını biliyor ve korunabiliyorsa borsada iş yapabilir.

Borsa Haram mı ihsan Şenocak Borsa Caiz mi İhsan Şenocak

VIDEO:

İlahiyatçı İhsan Şenocak müslümanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan borsada hisse alıp satmanın haram olup olmadığını cevapladı. Şenocak,  " Borsa da siz ticaret yapan müessesesinde faal olmayan bir kurumun hisselerini alırsanız caizdir. Ancak Bir bankanın, gayri müslümanlara karşı savaşan bir holdingin hisseleri alırsanız, islama karşı savaşan şirketlerin hisselerini alırsanız bu caiz değildir,haram değildir."

Borsa haram mi Mustafa Karataş

VIDEO:

İlahiyatçı Mustafa karataş direkt olarak bu soruya verdiği bir yanıtı bulamadık. Ancak genel islam düşünürlerinden farklı düşünmesi mantıklı durmaktadır.  İhsan şenocak hocanın düşüncelerine benzer nitelikte olması yüksek ihtimaldir.

Sources


Article information

Author: Joshua Parker

Last Updated: 1699524362

Views: 1226

Rating: 4.4 / 5 (88 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joshua Parker

Birthday: 1999-02-22

Address: 4815 Jeffrey Highway, South Brandy, FL 15655

Phone: +4425447730306398

Job: Article Writer

Hobby: Bird Watching, DIY Electronics, Photography, Knitting, Video Editing, Running, Bowling

Introduction: My name is Joshua Parker, I am a expert, unwavering, vibrant, artistic, unswerving, esteemed, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.