header banner
Default

Satoshi Nakamoto


Wie is Satoshi Nakamoto?

Hoewel het een pseudoniem is voor een persoon of zelfs een groep personen, is de naam Satoshi Nakamoto wellicht bij velen bekend. Op 31 oktober 2008 publiceerde hij het Bitcoin white paper onder deze naam. Dit was het begin van een revolutie die geleid heeft tot de talloze blockchains en cryptocurrencies die er vandaag zijn. In januari 2009 bracht Satoshi Nakamoto de eerste Bitcoin-software uit samen met de eerste Bitcoins.

De schepper van Bitcoin

Op exact 3 januari 2009 ontstond het Bitcoin netwerk toen het “genesisblok” van Bitcoin (bloknummer 0) werd gemined. Deze gaf een beloning van 50 Bitcoins. Satoshi gaf dit eerste blok (de genesisblok) een cryptische boodschap mee in de code:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.

Deze codering verwijst naar een krantenkop van The New York Times van 3 januari 2009. Het onduidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt; wel weten we, door deze boodschap, zeker dat het eerste blok ná 3 januari 2009 gemined is. Dit was net na het uitbreken van de economische crisis eind 2008. Ook is het vermoedelijk een verwijzing naar het de ongezonde natuur van ons huidige economische systeem.

Bitcoin als redmiddel

De krantenkop gaat namelijk over de Engelse politicus Alistair Darling, die het moment van het genesisblok werkte als ‘Chancellor’ bij het Britse Ministerie van Financiën. Binnen dit Ministerie is de Chancellor degene die het budget maakt en dus de belangrijkste financiële beleidsmaker. Eind 2008 koos hij, net als veel andere collega-Ministers van Financiën in andere landen, voor ‘bailouts’ om banken en instituties te behoeden voor faillissement. In de praktijk betekende dit een gigantische creatie van geld door veel centrale banken, waardoor overheidsschulden wereldwijd snel opliepen. Het lijkt dus als Satoshi met de boodschap een signaal wil afgeven: ons huidige financiële systeem is defect, en Bitcoin is alternatief. In een van de laatste berichtten die Satoshi postte voordat hij in 2010 afstand nam van het Bitcoin-project zei hij daarover:

Als je het niet gelooft of niet begrijpt, ik heb geen tijd om te proberen je te overtuigen, sorry.

Het idee van Bitcoin werd geïntroduceerd in een online document genaamd het ‘Bitcoin white paper’. Nog steeds weet niemand wie Satoshi is, en dus verkreeg het pseudoniem snel een mythische status. De afgelopen jaren hebben meerdere mensen beweerd de Bitcoin-uitvinder te zijn: de bekendste is wellicht Craig Wright. Deze Australiër is echter in opspraak geraakt vanwege een rechtszaak en kwam meermaals met vals bewijs om zijn claim kracht bij te zetten. Het grote deel van de crypto-community gelooft weinig van zijn beweringen. Ook bekende namen als Binance-CEO Changpeng Zhao en Ethereum-oprichter Vitalik Buterin zeiden al eerder dat ze Wright niet geloven.

Daarom is men nog steeds bezig met pogingen om de Bitcoin-bedenker te ontmaskeren: tot nu toe liepen deze allemaal uit op niets. Sommige vermeende kandidaten, waaronder de Japanse codeur Dorian Nakamoto, reageren ontkennend op verdenkingen dat zij achter de schuilnaam zitten.

Zo lang de auteur van het Bitcoin white paper zichzelf niet bekendmaakt blijft het daarom gissen wie de fameuze Bitcoin heeft bedacht. Wel weten we dankzij de openbare code en het white paper precies hoe het Bitcoin-netwerk functioneert. Daarover lees je meer op deze pagina.

Het nieuws over Bitcoin volgen? Klik hier voor de laatste berichten!

Sources


Article information

Author: Elizabeth Taylor

Last Updated: 1699796404

Views: 792

Rating: 4.5 / 5 (115 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Taylor

Birthday: 1968-11-15

Address: 336 Wilson Lodge, Ryanmouth, LA 47754

Phone: +4065602511210666

Job: Blockchain Developer

Hobby: Robotics, Coffee Roasting, Chocolate Making, Metalworking, Telescope Building, Raspberry Pi, Fishing

Introduction: My name is Elizabeth Taylor, I am a exquisite, unyielding, dear, priceless, risk-taking, audacious, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.